Kontaktrådets formål - At være talerør for de ældre

Kontaktrådet er det officielle talerør for beboerne på Rødding Ældrecenter og for de ældre i lokalområdet. Kontaktrådet har bl.a. til formål, at styrke de ældres livskvalitet. Dette kan ske igennem en dialog mellem henholdsvis brugere/pårørende og leder/medarbejdere på ældrecentrene og i hjemmeplejen.

Der afholdes ca. 4 møder om året og der er generalforsamling hvert år i uge 44/45. Lederen på Rødding Ældrecenter er sekretær for rådet og vil være behjælpelig med at sætte punkter på dagsordenen.

Som beboer/pårørende eller ældre bosiddende i Rødding, er man altid velkommen til at tage kontakt til Kontaktrådets medlemmer.

Medlemmer af Rødding Kontaktråd pr. 28. oktober 2015.

Beboerrepræsentanter fra Rødding Ældrecenter

Vagn Mortensen
Østergade 13C, lejl. 11
7860  Spøttrup
(på valg i 2017)

 

Gunhild Rasmussen
Fjordvænget 31
7860  Spøttrup
Tlf.: 97 56 10 80
E-mail: gunras@outlook.dk
(på valg i 2017)

Repræsentater fra lokalområdet omkring Rødding Ældrecenter

Birthe Nielsen
Risvænget 85
7860  Spøttrup
Tlf.: 97 56 14 65
E-mail: britheogkaj@privat.dk
(på valg i 2016)

Aase Henriksen
Nymøllevej 24
7860  Spøttrup
Tlf.: 97 56 14 64
E-mail: krash@outlook.dk
(på valg i 2016)

Karen Balsby
Heden 8A
7860  Spøttrup
Tlf.: 97 56 13 21
E-mail: Heden8a@gmail.com
(på valg i 2017)

Suppleanter (valgt for ét år ad gangen)

Gunhild Jacobsen
Kornvænget 11A
7860  Spøttrup
Tlf.: 97 56 17 97
E-mail: jhjjacobsen@gmail.com

Hanne Vestergaard
Frilandsvej 28
7860  Spøttrup
Tlf.: 97 56 14 21
E-mail: krve@post2.tele.dk

Publiceret 14-07-2016