Venneforeningen ved Rødding Ældrecenter er en selvstændig forening og har til formål at lave aktiviteter til glæde for beboerne. Venneforeningen er et stort aktiv for huset og bidrager til, at der skabes hjemlig stemning og gode sociale fællesskaber.

Følgende er eksempler på tiltag og aktiviteter, som Venneforeningen tager del i:

  • Fester
  • Musikalsk underholdning
  • Loppemarked 
  • ”Mandehygge”
  • Og busture (vi har en fælles bus med Balling og Lem).

Der er også frivillige, som giver en ekstra hånd til rengøring af pavillon og drivhuse samt pasning af blomster og udeområdet, ligesom frivillige er behjælpelig ved Gudstjeneste, bowling og andre faste tilbud i huset.

Alle aktiviteterne er tiltænkt beboerne, men enkelte tilbud gives også til områdets pensionister. Nogle af områdets pensionister bruger i øvrigt huset til fælles aktiviteter som f.eks. ”Nørkledamer” og ”Torsdagstræf” fordi flere beboere har glæde af disse besøg udefra.

Vil du høre om, hvordan du eventuel kan blive medlem af venneforeningen, så kontakt leder Ida Rump eller aktivitetsmedarbejder Mette B. Jensen.

Publiceret 11-11-2015