Marts 2016

Vores nye hjemmeside har nu fungeret i snart ½ år og vi forsøger hele tiden at gøre den bedre. Eksempelvis vil vores nye Aktivitetsmedarbejder, Anni Møller, sørge for løbende at lægge de tilbud ud, som også henvender sig til borgere i lokalområdet. Disse arrangementer / tilbud finder du under fanen ”Aktiviteter” øverst på Rødding Ældrecenters hjemmeside.

Et nyt og meget spændende tiltag, som alene henvender sig til beboerne på Rødding Ældrecenter er projekt ”Måltidsværter”, der starter op 1. april 2016. Kort og godt drejer det sig om - ved hjælp af frivillige kræfter - at gøre noget ekstra ud af måltidet. Vi har – sammen med Plejecenter Gammelgård og Plejecenter Møllestien i Skive – fået nogle midler til dette projekt, hvor der for Røddings vedkommende hver tirsdag aften til aftensmaden vil deltage 2 frivillige personer for at skabe en hyggelig stemning og give en god oplevelse. Vores køkkenmedarbejder Hanne Trærup er tovholder på dette projekt og skulle du / andre have lyst til at bidrage som ”Måltidsværter”, kan der ske henvendelse til Hanne, ligesom der er blevet afholdt et fælles informationsmøde i Skive d. 16/3-16 kl. 15.30

Et andet tiltag, som nu efterhånden har kørt et stykke tid og er blevet en stor succes er ”Erindringsdans”. To af vore medarbejdere på Solsiden er igennem Alzheimerforeningen blevet uddannet som instruktører i Erindringsdans. Der er nu blevet afholdt 6-8 dansearrangementer med beboere og frivillige og 5. april afsluttes sæsonen med et ”afdansningsbal” på Rødding Ældrecenter. Der har været så stor tilslutning til disse danse-eftermiddage, at det er besluttet at starte ny sæson op senere :-)

Skulle du have andre gode ideer til arrangementer / aktiviteter, er du velkommen til at kontakte SSA Anni Møller, så vil vi se, hvad der er muligt.

 Hilsen Områdeleder Ida Rump

 

Publiceret 06-04-2016