Praktisk info
Du skal selv medbringe vaskemaskine, tørrestativ evt. kondenstørretumbler, TV, radio og lignende.

Adresse– og telefonflytning skal du selv sørge for. På Æblehøj er der mulighed for at blive visiteret til nødkald, men denne kan kun benyttes, hvis der er tilkoblet fastnettelefon. Det er lederen, der visiterer til nødkald ud fra en vurdering af behov og om beboeren kan administrere nødkaldet efter hensigten.

Indbo– og ansvarsforsikring skal du selv tegne. Ved beskadigelse af genstande forårsaget af personalet ydes der erstatning svarende til det beskadigede. Personalet er dækket af en kommunal forsikring. 

Vi anbefaler, at du får flest mulige udgifter betalt over Betalingsservice (PBS), da det letter hverdagen. Idet vi anbefaler, at du ikke har for mange kontanter og værdifulde genstande liggende i din lejlighed.

Du kan beholde din nuværende læge, hvis lægen har praksis indenfor en afstand af 15 km fra Rødding Ældrecenter. Du kan beholde din tandlæge, men har evt. også mulighed for at blive visiteret til omsorgstandplejen. Du kan selvfølgelig også beholde din vanlige fodplejer og frisør, men du skal selv evt. med din families hjælp komme frem og tilbage. Alternativt har vi kontakt til nogle, som vil komme her i huset—eventuelt mod merbetaling.
Personalet har desværre ikke mulighed for at følge dig til læge-optiker-sygehusbesøg og lignende. Det er derimod din familie eller venner, som skal ledsage dig.

Hvilken hjælp kan du få?
På Rødding Ældrecenter følger vi Skive Kommunes kvalitetsstandard med rengøring hver 14. dag. Hvis du ikke finder det tilstrækkeligt, er du velkommen til at supplere med tilkøbt hjælp eller hjælp fra pårørende. Ind- og udvendig vinduesvask samt hovedrengøring er ikke en del af kvalitetsstandarden.

På Rødding Ældrecenter arbejdes der ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Vi ønsker, at beboerne bibeholder deres færdigheder og udnytter egne ressourcer. Det vil sige, at beboerne laver hvad de kan både i forhold til personlig hygiejne, oprydning, rengøring, blomsterpasning osv.

Indflytningssamtale
Der vil blive afholdt en samtale, hvor du og din familie taler med dine kontaktpersoner og får lavet praktiske aftaler og talt om forventninger til hinanden.

 

 

Publiceret 14-11-2015